Vranov n/T - Czenstochowa

                                    1. - 15. 8

                                                          

  Pápež Ján Pavol II v obrazovej skratke

CNW:Counter
                                                                     Čo je to púť :

         Anketa                                     

Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru a preto ju musí charakterizovať duch modlitby,obety a lásky.

Pútnické pravidlá :

Účastníci, ktorí sa rozhodnú ísť na púť, mali by mať náboženský úmysel a starať sa, aby náboženský charakter púte bol udržiavaný počas jej trvania.
Každodenná svätá omša je centrom pútnického dňa s plnou účasťou všetkých pútnikov na Eucharistii-pokrm potrebný pre večný život.
Každý pútnik sa má pripojiť ku všetkým modlitbám a pobožnostiam celého dňa: Anjel Pána, sv.ruženec,krížová cesta,litánie loretánske a modlitby za naše rodiny,dobrodincov,hostiteľov...

Pútnikom môže byť každý, kto :

Je fyzicky pripravený každodenne zvládnuť okolo 30 km chôdze.
Sa počas púte zdržiava pitia alkoholu a fajčenia.
Dodržiava pokyny sprievodcov a ich pomocníkov-usporiadateľov.
Počas celého dňa sa aktívne zapája do celodenného programu.
Praktizuje hlavný príkaz lásky k Bohu a blížnemu (formou akéjkoľvek pomoci tým, ktorí to potrebujú).
Preukazuje úctu a spolupatričnosť k jednej rodine tým, že používa oslovenie "brat a sestra".
Zaplatil zápisné spojené s prevozom batožiny, stravou a nocľahom, trpezlivo znáša ťažkosti vyplyvajúce z pochodu, nocľahu, stravy.
Nepraktizuje šírenie iných hesiel a znakov, okrem tých, ktoré označujú danú skupinu a vyjadrujú náboženský obsah.

Organizácia pochodu :

Snažíme sa dať púti charakter duchovných cvičení a preto nedoporučujeme spievať počas pochodu svetské pesničky.
Oblečenie každého pútnika má byť primerané, nie výstredné-plážové.
Pochod mimo skupiny nie je dovolený, v prípade choroby je potrebná priepustka od lekára.

Osobná výstroj pútnika :

Zoznam vecí do vaku: spacák(hrubá deka), nafukovačka (karimatka), 2 páry pohodlných vychodených topánok, hrubé ponožky, hrubý sveter, spodná bielizeň, hygienické potreby, toaletný papier, baterka, "ešus", ihla, niť, sladkosti.
Zoznam vecí do batôžteka na pochod: tanier(miska), lyžica, fľaša s vodou, pršiplášť, doklady a čo uznáte za vhodné.

- zodpovednosť za prepravu a ochranu batožiny má vodič auta za pomoci usporiadateľov
- na miestach oddychu a nocľahu pútnici udržiavajú čistotu a smeti zhromažďujú na jedno určené miesto
- zdravotnícka služba je zabezpečená počas cesty aj v mieste nocľahu
- po každom prenocovaní je treba hostiteľom pekne poďakovať. Vítané sú darčekové predmety, obrázky a iné formy vďaky
- všetky návštevy pútnikov, vzlášť na nocľahoch, hlásiť zodpovedným

Organizátor :

Rímskokatolícky farský úrad Vranov n/T
Email :  martleh@atlas.sk - o.Martin

Údaje o púti :

Dĺžka púte: cca 400 km
Počet dní na ceste: 12
Počet voľných dní: 2 (Krakow, Czenstochowa)
Najdlhšia denná trasa: 33 km
Najkratšia denná trasa: 20 km

Trasa púte

1.deň 32km  Vranov n/T- Nižný Kručov-Komárany-Jastrabie-Vyšný Žipov-Skrabské-Remeniny
       -Prosačov-Ďurďoš-Vlača-Babie-Kračúnovce 
2.deň 33km  Kračúnovce-Želmanovce-Stuľany-Abrahamovce-Kobyly-Bardejov
3.deň 30km  Bardejov-Tarnov-Gaboltov-Muszynka-Tylicz-Mochnaczka Nižna
4.deň 25km  Mochnaczka Nižna-Krzyžowka-Nowa Wies-Labowa-Maciejowa-Fryczowa-Nawojowa
5.deň 34km  Nawojowa-Biegonice-Stary Sacz-Golkovice-Swidnik-Przyszowa
6.deň 20km  Przyszowa-Limanowa-Sowliny-Tymbark
7.deň 32km  Tymbark-Wilkowisko-Jodlownik-Szczyrzy-Raciechowice-Dobczyce
8.deň 27km  Dobczyce-Sierakov-Jankowka-Raciborsko-Pawlikowice-Krakow
9.deň    Voľný deň - prehliadka mesta Krakov 
10.deň 33km Krakow-Klaštor SS.Ducha Sv.-Januszowice-Brzowka-Male Cianovice
       -Cianowice-Porebie-Skala-Wielmoža-Zadrože
11.deň 33km Zadrože-Trzyciaž-Podhybie-Golaczewy-Bydlin-Ryczów-Kolonia Ryczów
12.deň 29km Kolonia Ryczów-Podzamcze-Bzow-Kromolow-Pomrožyce-Parkoszowice
       -Wlodowice-Góra Wlodowska-Jaworzník-Lešniów
13.deň 33km Lešniów-Wysoka Lelowska-Przybynow-Choron-Mirow-Czenstochowa
14.deň    Sv.omša o 18.00 hod. v Kaplici ružencovej
15.deň    Sv.omša o 14.45 hod. pred obrazom Jasnohorskej Madony